Το Κ.Ξ.Γ. Δίμκα Βασιλική παρέχει εκπαίδευση στον τομέα των Αγγλικών με γνώμονα τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Αποκλειστικά ολιγομελή τμήματα 7 ατόμων – Πτυχία Michigan-Cambridge-IELTS